Khi vòng 1 vỡ, xẹp và biến dạng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hoan hỉ vì không đau, giấu được mọi người xung quanh, đặc biệt là có được bộ ngực như ý muốn, chị H cũng không thấy tiếc cả cục tiền bỏ ra.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=99908