Khi văn chương ít dần người đọc

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tại hội nghị về xuất bản diễn ra ở TP.HCM mới đây có đại biểu đã đưa ra con số: sách văn học xuất bản năm 2007 giảm 44,6% so với năm 2006. Tác phẩm văn học mới của các nhà văn Việt Nam cũng không nhiều.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/162625