Khi thầy tôi vượt qua tuổi 80

    Gốc

    Hanoinet - 25 năm trước, từ khi mới vào nghề làm báo, tôi đã lần lượt được theo thầy tới rất nhiều đường phố, xóm làng, danh lam thắng tích.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=34457