Khi lũy tre làng đã mất

  Báo Nhân Dân
  Gốc

  Cảnh quan ở nhiều làng quê Bắc Bộ đã bị phá vỡ bởi những tác động của sự phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, những hệ lụy tiêu cực cho đời sống tinh thần của người dân cũng xuất hiện ngày một nhiều, trong khi, giải pháp để hài hòa lợi ích kinh tế và văn hóa dường như vẫn là câu hỏi khó.

  Tác giả: Tất Đạt
  Giọng đọc: Thu Hà

  Nguồn Nhân Dân: https://radio.nhandan.vn/khi-luy-tre-lang-da-mat-i732