Khi DN niêm yết ... hứa cuội ?!

    1 đăng lạiGốc

    Tin vào kế hoạch phát triển của doanh nghiệp qua nghị quyết và qua tuyên bố... hùng hồn, nhà đầu tư mua vào cổ phiếu để rồi chịu lỗ...

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/239047.asp