Khi con trai bị… “say nắng”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với nhiều “biểu hiện”, con gái vẫn chẳng “thấu hiểu nỗi lòng” con trai gì cả. Con gái lại còn cứ đinh ninh: “Chắc hắn ta mến… nhỏ Linh lớp bên” nữa chứ. Vậy là con trai… buồn thiu, và tiếp tục “phát tín hiệu” dài dài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=58399