Khấu hao quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty chúng tôi được Nhà nước cho phép sử dụng quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn 15 năm góp vốn liên doanh với bên nước ngoài để thành lập Công ty liên doanh thực hiện dự án đầu tư là 30 năm thì phải theo dõi hạch toán tài chính như thế nào?...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=e34280bd04288f&page=category