Khảo sát địa chất phục vụ dự án nạo vét luồng Định An – Cần Thơ

Ngày 20/4, tại huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng), diễn ra lễ khởi công công trình khoan khảo sát địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ.

Công trình khoan khảo sát địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ do Công ty CP Tập đoàn IBM Land châu Á - Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Địa điểm thi công công trình dọc hai bên luồng hàng hải Định An - sông Hậu, dài khoảng 37km, thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian thi công dự kiến trong 60 ngày.

Nghi thức khởi công công trình.

Ông Nguyễn Mạnh Linh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn IBM Land Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết, ngoài đảm bảo tiến độ, chính xác, đơn vị bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường...

Kết quả khảo sát sẽ dùng phục vụ dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ, theo Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Khu vực cảng Định An, nơi luồng Quan Chánh Bố nhập vào luồng Định An. Ảnh: Cảnh Kỳ

Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ sau 2 năm triển khai, UBND TP. Cần Thơ cho biết, bên cạnh những mặt làm được, việc thực hiện nghị quyết còn những tồn tại, hạn chế.

Trong đó, nội dung nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ chưa thể triển khai, do chưa quy định nội dung về phân cấp thẩm quyền cho thành phố để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng; chưa có quy định hoặc hướng dẫn liên quan đến phương án xác định giá sản phẩm tận thu sản phẩm nạo vét…

Sơ đồ luồng Quan Chánh Bố và luồng Định An.

Bên cạnh đó, một nội dung khác của Nghị quyết 45 là dự án “Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ” cũng chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện. Nguyên nhân do quy định pháp luật hiện hành chưa có khung pháp lý về mô hình tổ chức hoạt động của trung tâm, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư hạ tầng; việc thu hồi đất để thành lập trung tâm sẽ gặp khó khăn…

Để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cụ thể hóa Nghị quyết 45, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cho biết, trên cơ sở Quy hoạch TP. Cần Thơ đã được Thủ tướng phê duyệt, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương để hoàn thiện thủ tục pháp lý, sớm lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án…

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khao-sat-dia-chat-phuc-vu-du-an-nao-vet-luong-dinh-an-can-tho-post1630594.tpo