Khám trụ sở và tư dinh của Chủ tịch Samsung

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trụ sở làm việc và tư dinh của Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee vừa bị một đội điều tra độc lập bất ngờ khám xét hôm 14/1.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/1/83394.cand