Khai trương Trung tâm ươm tạo phần mềm Quang Trung

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp phần mềm Quang Trung vừa khai trương tại Khu công viên phần mềm Quang Trung, Tp.HCM ...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0802&home=detail&id=5e022d4ff67f5e&page=category