Khai mạc Tuần lễ Tin học lần thứ 16

    Báo VTC News
    Gốc

    "Công nghệ thông tin Việt Nam: Thực tế hội nhập" là chủ đề chính của Tuần lễ Tin học lần thứ 16 do Hội Tin học Việt Nam và Hội Tin học Viễn thông Hà Nội phối hợp tổ chức, khai mạc tại Hà Nội ngày 25/10.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219796/Default.aspx