Khai mạc Hội chợ Xuân Hà Nội 2008

    Báo VTC News
    Gốc

    Hội chợ Xuân Hà Nội 2008-Hàng tiêu dùng, hoa cây cảnh, rau an toàn và làng nghề truyền thống lần thứ X, đã khai mạc tại Cung Văn hóa Hà Nội tối 29/1.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234224/Default.aspx