Khai mạc hội báo xuân Mậu Tý

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hội báo xuân Mậu Tý cùng triển lãm ảnh xuyên Việt "Xuân - Đất và Người" đã khai mạc ngày 30/1/2008, tại Hội Nhà Báo TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9068&t=pcolarticle