Khai mạc các hoạt động Ngày hội các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023

NDO- Sáng 29/11, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc chung các hoạt động Ngày hội các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023.

Các đại biểu cắt băng khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.

Các đại biểu cắt băng khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.

Trong khuôn khổ Ngày hội có các hoạt động như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; Trưng bày ảnh nghệ thuật về sắc màu văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc; Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, cho biết: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Đông đảo các nghệ nhân, vận động viên đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên về tham gia Ngày hội.

Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc tham gia gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức Ngày hội phát biểu khai mạc.

Đây là chuỗi nội dung nhằm tôn vinh giá trị tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, lợi thế của các tỉnh Tây Nguyên, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực.

Đồng bào dân tộc tỉnh Gia Lai tái hiện mô hình Nước giọt tại Ngày hội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng hoa cho các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của 5 tỉnh Tây Nguyên, đại diện các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ngày hội. Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động đã diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đồng bào dân tộc Rơ Măm, tỉnh Kon Tum phục dựng nghi thức Mừng lúa mới.

Ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/11 đến 1/12/2023.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khai-mac-cac-hoat-dong-ngay-hoi-cac-dan-toc-vung-tay-nguyen-lan-thu-i-nam-2023-post785044.html