Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội và TP HCM

    Báo Công An Nhân Dân
    8 đăng lạiGốc

    Tình trạng ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội và TP HCM đang là vấn đề xã hội hết sức bức xúc, đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt của mọi tầng lớp nhân dân ở cả 2 thành phố. Ngày 31/7, Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội, TP HCM và các Bộ, ngành tập trung thực hiện các giải pháp nhằm từng bước khắc phục tình trạng này.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/96418.cand