Khả quan nhưng chớ vội mừng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việt Nam (VN) đã vượt qua những đối thủ lớn Philippines, Tây Ban Nha, Chile, Colombia… lọt vào Top 30 nhà XK lớn nhất sang HK năm 2007 với kim ngạch 10,54 tỷ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=63442