Kết quả tuần thứ hai Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở' tỉnh Sơn La năm 2024

Tuần thi thứ hai, từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024, có 35.327 người tham gia dự thi với tổng số 62.524 lượt.

So với tuần 1, tăng 8.943 người dự thi và 26.842 lượt dự thi. Trong đó, có 10.358 bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi, đạt số điểm tuyệt đối 100 điểm, tăng 7.878 bài so với tuần 1.

3 đơn vị có số người tham gia thi đông nhất là Đảng bộ Thành phố Sơn La với 4.540 người, Đảng bộ huyện Phù Yên có 3.674 người; Đảng bộ huyện Mộc Châu có 3.651 người tham gia. Có 3 đơn vị, số lượt thi cao nhất là: Đảng bộ huyện Sông Mã, Đảng bộ Thành phố Sơn La và Đảng bộ huyện Mường La. 3 đơn vị có số bài thi đạt kết quả 100 điểm cao nhất gồm: Đảng bộ Thành phố Sơn La, Đảng bộ huyện Sông Mã và Đảng bộ huyện Mộc Châu.

Kết quả thi tuần 2, giải nhất là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hà, Ban Tuyên giáo huyện ủy Mộc Châu. Đồng giải nhì, thí sinh Nguyễn Trà Phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La và thí sinh Bùi Thị Thúy An, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tim-hieu-phap-luat-ve-thuc-hien-dan-chu-o-co-so/ket-qua-tuan-thu-hai-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-ve-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tinh-son-la-nam-2024-wVflmPUIR.html