Kế hoạch phòng chống dịch bệnh hè 2008

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Do dịch cúm gia cầm lại bùng phát, thời tiết diễn biến phức tạp..., ngay từ bây giờ, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội đã lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19193