Kế hoạch... "câu" đứa con trai

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một ông đại gia thấy mình cái gì cũng có, chỉ thiếu đứa con trai, vì thế nên lập một kế hoạch... Và vì kế hoạch này, ông đang trong tình trạng lúi búi không biết xử lý thế nào.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=62351