Juniper Networks trong top 4 về tường lửa mạng doanh nghiệp

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cuối tháng 12/2008, Juniper Networks công bố nằm trong Top các công ty hàng đầu về hệ thống tường lửa mạng doanh nghiệp, theo báo cáo của Gartner.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12654&chnlid=16&t=pcolarticle