Julio Cruz: Con bài chiến lược

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dù đã 34 tuổi nhưng dường như trong Cruz, khao khát ghi bàn vẫn còn rất lớn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=57848