Jessica Alba không vô hình

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Năm 23 tuổi, Jessica Alba đóng vai một phụ nữ vô hình. tuy nhiên, trên màn ảnh cũng như trong đời thực cô không thể nào vô hình được...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/09/mlnews.2007-09-14.1880620717