Israel công bố danh sách 35 tổ chức khủng bố

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Lực lượng an ninh Israel ngày 24/12 đã cho công bố một "danh sách đen" gồm 35 tổ chức khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda hoặc có quan hệ thân thiết với tàn quân Taliban.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/106574.cand