IP Centrex - Sự lựa chọn thông minh

    Gốc

    XHTTOnline: Với Slogan khá "kêu": IP- Centrex, Sự lựa chọn thông minh cho doanh nghiệp đứng đầu, VNPT đã chính thức khai trương dịch vụ vào ngày 14/08/2007. Không biết dịch vụ mới như thế nào mà được đặt một slogan hấp dẫn đến vậy? Sức Mạnh Số sẽ giúp bạn "khai phá" dịch vụ này....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=12805