Intel nghiên cứu năng lượng tự nhiên

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Intel cho biết đang nghiên cứu công nghệ để lấy năng lượng tự nhiên từ môi trường, có thể dùng cho những thiết bị như ĐTDĐ.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12389&chnlid=20&t=pcolarticle