Indonesia sắp chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới

Indonesia sẽ chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới Nusantara ở tỉnh Đông Kalimantan từ tháng 8 năm nay.

Bộ trưởng Bộ máy Nhà nước và cải cách hành chính Indonesia, ông Abdullah Azwar Anas cho biết, tổng số lượng công chức cấp cao cùng với các thành viên gia đình được chuyển tới Nusantara năm 2024 sẽ là 6.000 người, giảm một nửa so với mục tiêu trước đây là 11.916 người.

Theo Bộ trưởng Abdullah, Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị nhà ở cho số công chức đã lập gia đình, số công chức độc thân có thể chia sẻ nhà ở trong khi chờ các tòa nhà ở hoàn thiện. Bộ trưởng Abdullah cho biết, Thủ đô mới của Indonesia cũng sẽ áp dụng khái niệm “không gian làm việc chia sẻ” cho các Bộ, ngành.

Indonesia gấp rút hoàn thiện các công trình tại Khu vực hành chính cốt lõi ở thủ đô mới Nusantara (Ảnh: Antara News)

Indonesia gấp rút hoàn thiện các công trình tại Khu vực hành chính cốt lõi ở thủ đô mới Nusantara (Ảnh: Antara News)

Chính phủ Indonesia có kế hoạch di chuyển công chức cấp cao cấp I tới Nusantara theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là di chuyển các công chức cấp cao từ 38 Bộ, ngành, gồm Bộ Thương mại. Giai đoạn 2 là di chuyển các công chức cấp cao từ 29 Bộ, ngành. Cuối cùng là di chuyển công chức cấp cao từ 59 Bộ, ngành. 638 công chức cấp cao cấp I dự kiến di chuyển tới Nusantara trong năm 2024 gồm các Tổng thư ký, Tổng thanh tra, Tổng giám đốc, người đứng đầu các cơ quan chính phủ…

Chính phủ Indonesia ban đầu dự định quá trình di chuyển công chức bắt đầu từ tháng 7/2024, song đã quyết định lui lại tới sau lễ kỷ niệm Ngày độc lập lần thứ 79 vào ngày 17/8/2024 tại Thủ đô mới Nusantara.

Trong giai đoạn 2024 – 2029, có tổng cộng hơn 100.000 công chức Nhà nước, nhân viên chính phủ ở Jakarta và các khu vực xung quanh sẽ phải dần chuyển tới Nusantara.

Theo Luật Thủ đô mới của Indonesia, Nusantara sẽ được phát triển theo 5 giai đoạn, theo đó giai đoạn đầu từ 2020 – 2024 là xây dựng khu trung tâm hành chính cốt lõi thủ đô, tái bố trí công chức và các cơ quan chính quyền; kết thúc năm 2045 với việc phát triển Nusantara thành thủ đô thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-sap-chuyen-hang-nghin-gia-dinh-cong-chuc-cap-cao-toi-thu-do-moi-post1078391.vov