Indonesia phát triển các nghành sáng tạo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nghề mang tính sáng tạo là nghề tạo ra sản phẩm từ khả năng sáng tạo, tài năng và kỹ năng của các cá thể. Những nghề này có tiềm năng tạo ra việc làm và mang lại của cải thông qua việc phát triển và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=46877