Indonesia: Gấp rút lo hậu sự cho cựu Tổng thống Suharto

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Quân đội và Cảnh sát Indonesia đang gấp rút chuẩn bị những công việc cần thiết để có mặt tại khu lăng mộ của dòng tộc Suharto ở khu nghĩa trang Mangadeg, tỉnh Central Java, nếu cựu Tổng thống qua đời.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/1/83301.cand