IMF hạ mức dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới

    Gốc

    NDĐT - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự đoán trong hai năm tới kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự đoán trước đây do tình trạng thắt chặt tín dụng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119561&sub=60&top=38