IDG Ventures công bố đầu tư vào SPV

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam (IDGVV) vừa công bố đầu tư vào Công ty Cổ phần Sản phẩm Việt (SPV)...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=628885aa4c9080&page=category