I-ta-li-a: Thủ tướng tuyên chiến với “rác” và tội ác

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Thủ tướng I-ta-li-a, ông Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni đã thực hiện lời cam kết trong bầu cử bằng việc họp nội các tại thành phố Na-pô-li để tuyên chiến với rác thải, với làn sóng tội ác và dòng người tị nạn bất hợp pháp ở thành phố này...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.35107.qdnd