I-ran và IAEA sẽ tiến hành đàm phán tại thủ đô Tê-hê-ran

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 7-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Hô-xê-ni cho biết, vòng đàm phán mới giữa I-ran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ diễn ra vào ngày 9-10 tại thủ đô Tê-hê-ran. Theo ông Hô-xê-ni, các nhân viên kỹ thuật của hai bên sẽ thảo luận vấn đề liên quan giữa máy ly tâm P1 và P2  trong  vòng  đàm phán lần này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/146668