Huyết mạch và trái tim

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trên bản đồ, nước Việt Nam của chúng ta trông giống chữ S. Một chữ S khắc khổ như bóng hình cha ngày đêm dùi mài kinh sử; một chữ S như mẹ thân cò quanh năm lặn lội. Một chữ S kiên cường chân đạp đất Nam, đầu đội trời Bắc, lưng tựa núi Tây, mắt hướng ra biển Đông vời vợi.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/207560