Hương cau

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống tầng một cùng nhà, tôi thấy có cây cau thật tươi tốt. Cây mới trồng có vài năm mà ngọn đã cao ngang sàn tầng bốn, sai chĩu chịt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=37371