Hưng Yên kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm

Nhằm kết nối các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện ký kết tiêu thụ sản phẩm vải lai chín sớm, hôm nay ngày 19/5, UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ đặc sản này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hung-yen-ket-noi-tieu-thu-vai-lai-chin-som-121386.htm