HTX bị phong tỏa tài khoản trái pháp luật

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Như đã phân tích trong những số báo trước, những người đứng tên trong đơn kiện Ban quản trị HTX Đồng Tiến không còn quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không còn tư cách khởi kiện

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17232