HP thúc giục người dùng "vá" máy in LaserJet

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hewlett-Packard đã cảnh báo chủ nhân một số máy in laser hãy cập nhật firmware của thiết bị, nếu không sẽ có nguy cơ bị tin tặc truy cập từ xa vào những tài liệu đã in trước đây.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12942&chnlid=20&t=pcolarticle