"Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu"?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Khi yêu, ai cũng muốn tình yêu của mình mãi mãi như thủa ban đầu nhưng chẳng bao lâu sau, họ bỗng thấy rằng những gì họ mong ước hóa ra chỉ có trong chuyện cổ tích hoặc là… phim Hàn Quốc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=154042