Hơn 56 triệu đồng ủng hộ Quỹ học bổng Phan Châu Trinh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Năm học 2008-2009, Quỹ học bổng Phan Châu Trinh đã cấp 109 suất học bổng, phần thưởng với tổng trị giá 56,5 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200914/20090402001802.aspx