Hơn 30 trường THCS sẽ tham gia dự án "Kết nối lớp học - Đối thoại Châu Á"

    Gốc

    Hanoinet - HS bậc THCS ở độ tuổi 11-14 là lý tưởng cho dự án này, vì trẻ có thể tiếp tục con đường phát triển bản thân thành những công dân toàn cầu trong nhiều năm tiếp theo.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=78937