Hơn 16.000 học sinh không được vào lớp 10 công lập

    1 đăng lạiGốc

    Hôm nay, 62.000 thí sinh tại TPHCM dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ thi sẽ rất căng thẳng vì chỉ có 45.000 em được chọn vào trường công lập

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/228909.asp