Hôm nay, 20-1, khai mạc Para Games 4

    1 đăng lạiGốc

    ND - Đại hội thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á khai mạc tại Thái-lan từ ngày 20 đến ngày 26-1.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114214&sub=136&top=46