Hội thảo thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

    Gốc

    ND- Chính quyền tỉnh Shizuoka phối hợp với Đại sứ quán nước ta tổ chức hội thảo kinh tế Việt Nam, với đại diện hơn 150 doanh nghiệp tới dự.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130305&sub=83&top=45