Hội thảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 13-11, tại TP Thái Nguyên, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH”.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2007/11/130559