Hội thảo "Đào tạo báo chí đáp ứng nhu cầu xã hội"

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 22/4/2008, tại Hà Nội, Khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã tổ chức Hội thảo "Đào tạo báo chí đáp ứng nhu cầu xã hội", với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí, các cơ quan tư tưởng- văn hóa ở TW và địa phương, cùng nhiều cán bộ giảng dạy báo chí và nhiều sinh viên đang theo học tại Học viện...

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19918