Hội thảo “580 năm giải phóng Đông Quan, thành lập vương triều Lê Sơ”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) -Hội thảo do BCĐ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội  phối hợp với  Hội Sử học Hà Nội  tổ  chức sáng qua 1-2. Giới nghiên cứu sử thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Sử học Hà Nội, Hội Sử học Thanh Hóa, trường Đại học Quốc gia Hà Nội và các ngành liên quan đã tới dự.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/158176