Hội nghị Thượng đỉnh mùa Thu của EU đã khai mạc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vấn đề bao trùm trong các cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày của hội nghị là cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới với những hậu quả nghiêm trọng không dễ giải quyết một cách nhanh chóng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=102483