Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 17 - 23/7/2024 tại Quảng Trị

Ngày 19/4, Sở Công thương ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST

Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST

Theo đó, hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 17 - 23/7/2024, tại Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh, do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công thương chủ trì chỉ đạo triển khai thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện hội chợ hơn 2,5 tỉ đồng.

Hội chợ sẽ có 300 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở CNNT tiêu biểu các tỉnh, thành phố trong khu vực và các tỉnh, thành phố khác, bao gồm: 200 gian hàng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm làng nghề các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024; sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị. 100 gian hàng thương mại tổng hợp do đơn vị tổ chức sự kiện tự đảm bảo kinh phí để thực hiện.

Đối tượng tham gia hội chợ được thụ hưởng chính sách khuyến công theo quy định của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng được các điều kiện quy định của ban tổ chức.

Thông qua hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển ngành công thương, đặc biệt là lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trưng bày, giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, học tập trao đổi kinh nghiệm, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường và tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng mối liên kết giữa các nhà sản xuất với các doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà đầu tư và các bạn hàng. Tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thu hút các nhà đầu tư quan tâm, hợp tác, đầu tư tại tỉnh Quảng Trị nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Minh Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/hoi-cho-trien-lam-hang-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-se-dien-ra-tu-ngay-17-23-7-2024-tai-quang-tri-185034.htm