Hội An ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy THCS

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa trang bị cho 10 trường THCS trên địa bàn 15 máy chiếu projector, bình quân mỗi trường có 1 máy và 1 phòng học ứng dụng công nghệ thông tin.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200918/20090427230641.aspx