Học sinh Trường Thực nghiệm: Không sợ bị điểm kém

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đây là một điều khá mới mẻ đã được duy trì nhiều năm tại Trường Tiểu học Thực nghiệm (Hà Nội). Và có lẽ đây là trường học duy nhất ở Việt Nam mà học trò đi học không sợ bị điểm kém. Tư duy của nhiều bậc cha mẹ học sinh cũng thay đổi. Con bị điểm kém, bố mẹ không trách mắng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/90183.cand